.

Deng Ming-Dao
365 DAO: ĮŽVALGOS KASDIENAI
(naujas leidimas)
365 Tao: daily meditations

Iš anglų kalbos vertė Mindaugas Dapkus
ISBN 978-9955-477-32-7

Dao yra viena iš centrinių sąvokų kinų pasaulėžiūroje. Būti su Dao – suvokti reiškinių esmę ir atrasti harmoniją su visa kuo. Knyga „365 Dao” – tai bandymas amžinuosius Dao principus įžvelgti šiandieniniame gyvenime ir kasdienėje veikloje, suprasti, kas vyksta aplink mus ir mumyse.
Bhante Gunaratana
SĄMONINGUMO MEDITACIJA: PAPRASTAI IR AIŠKIAI

Mindfulness in Plain English

Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas
ISBN: 978-9955-477-31-0

Žvelgdami į gyvenimą pro minčių ir sampratų širmą, mes proto darinius painiojame su tikrove. Taip panyrame į tą begalinę minčių tėkmę, kad tikrovė praeina nepastebėta. Praleidžiame mums skirtą laiką įnikę į veiklą, nuolat vaikydamiesi malonumo ir pasitenkinimo, be paliovos bėgdami nuo kančios ir nemalonumų.
Michail Bulgakov
MEISTRAS IR MARGARITA

Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита

Iš rusų kalbos vertė Algimantas Mikuta
Iliustravo Georgij Judin
ISBN: 978-9955-477-30-3

„Meistras ir Margarita“ – vienas įspūdingiausių XX a. rusų literatūros kūrinių. Po autoriaus mirties pragulėjęs stalčiuje dvidešimt šešerius metus, pagaliau išleistas Michailo Bulgakovo (1891–1940) romanas beregint paplito po pasaulį ir iki šiol verčiamas, teatralizuojamas, ekranizuojamas.
Hermann Hesse
NARCIZAS IR AUKSABURNIS
Narziß und Goldmund

Iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas
ISBN: 978-9955-477-28-0

„Narcizas ir Auksaburnis“ – dviejų draugų istorija. Jie visiškai nepanašūs: dvasiai tarnaujantis asketiškasis Narcizas ir gyvybingumu bei žydinčia pilnatve apdovanotas Auksaburnis.
Vienam gresia pavojus prigerti jausmų jūroje, antram – užtrokšti beorėje erdvėje. Tačiau jų kūniškos ir dvasinės prigimties prieštaravimus jungia ir bendri bruožai...
Richard Bach
DŽONATANAS LIVINGSTONAS ŽUVĖDRA
(su anksčiau neskelbtu ketvirtu skyriumi)

Jonathan Livingston Seagull: The Complete Edition

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9955-477-26-6

Tai naujas, papildytas laikui nepavaldžios klasikinės apysakos „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ leidimas su iki šiol neskelbtu ketvirtu skyriumi ir Ričardo Bacho pabaigos žodžiu.
Hermann Hesse
KELIONĖ Į RYTŲ ŠALĮ
Die Morgenlandfahrt

Iš vokiečių kalbos vertė Silvestras Gaižiūnas
ISBN: 978-9955-477-24-2

„Kelionė į Rytų šalį“ – kūrinys, kuriame gausu simbolių, alegorijų bei neregimų ryšių. Šioje istorijoje nutrinamos ribos, skiriančios laiką ir erdvę, gyvenimą ir poeziją, iliuziją ir realybę. Keliauninkų draugija – visų aistringai ieškančiųjų ir atsidavusiųjų, praeities ir šių laikų didžių protų Brolija – yra slėpiningoje kelionėje...
Hermann Hesse
DEMIANAS: EMILIO SINKLERIO JAUNYSTĖS ISTORIJA
Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend

Iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas Ardickas
ISBN: 978-9955-477-23-5

Hermaną Hesę visada domino idėjų, o ne daiktų pasaulis, dvasios, o ne materijos sfera. Tad ir „Demianas“ yra sielos biografija, knyga apie tapatumo paieškas, apie asmens tapsmą asmenybe. Šiai permainai, kaip teigia autorius, yra tik vienas būtinas dalykas – ištikimybė sau – ir tik vienas didelis priešas – prasmės netekusios taisyklės, sąstingis, miesčioniškumas.
Thit Njat Han
RAMYBĖ SU KIEKVIENU ŽINGSNIU
Thich Nhat Hanh – Peace Is Every Step

Iš anglų kalbos vertė Saulius Dagys
ISBN: 978-9955-477-22-8

Thit Njat Hanas yra vienas iš žinomiausių Vakaruose budizmo atstovų. Savo mintis jis reiškia labai paprastai, tačiau jo mokymas atskleidžia gilų tikrovės, jos esmės pažinimą, subrandintą meditacijų, budistinio auklėjimo ir išsilavinimo bei nuolatinio darbo pasaulio labui.
Lev Tolstoj
GYVENIMO KELIAS

Лев Толстой – Путь жизни

Iš rusų kalbos vertė Algimantas Mikuta
ISBN: 978-9955-477-20-4

„Gyvenimo kelias“ – tai religinės filosofijos ir etinės minties kūrinys, kuriame Levas Tolstojus kruopščiai susumavo viso gyvenimo patirtį. Garsiojo rašytojo pažiūros į valstybę, mokslą, darbą, religiją, bažnyčią yra savitos, kai ką netgi šiandien jos stebina ir glumina. Daugelis dorovinių dalykų, pasaulėžiūros problemų tebekelia aštrią polemiką visuomenėje.
Omar Chajam
RUBAJATAI

Vertė Linas Broga
ISBN: 978-9955-477-19-8

Nepralenkto rubajatų meistro Omaro Chajamo (apie 1048–1131) poezijos svarbiausi motyvai – vynas ir mylimoji (pagal sufizmo simboliką – dieviškoji ekstazė ir Dievas) – daro jį labai populiarų šiuolaikiniame pasaulyje. Žvelgdamas į nebūties gelmę, Chajamas užgniaužia sielvartą, šaiposi iš piktos lemties ir ragina džiaugtis kiekviena laimės akimirka.
Richard Bach
HIPNOTIZUOTI MARIJĄ
Hypnotizing Maria

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9955-477-18-1

Ši knyga apie skrydžius ir hipnozę, apie sutapimus ir nesąmoningai kuriamą realybę, apie ribas, kurias užsibrėžiame sau patys, ir erdves, kurias atveriame sau taip pat patys.
Ken Kesey
SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO
One Flew Over the Cuckoo’s Nest

Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis
ISBN: 978-9955-477-27-3

Kenas Kizis į JAV ir pasaulio literatūros istoriją pateko
kaip vieno romano autorius, tačiau rašytojo ir jo knygos likimas neeilinis.
1960-aisiais K. Kiziui dvidešimt penkeri. Jis tampa savanoriu klinikoje, kurioje vykdomi vyriausybės finansuojami
psichotropinių preparatų tyrimai.
Antoine de Saint-Exupéry
ŽEMĖ ŽMONIŲ PLANETA
Terre des hommes

Iš prancūzų kalbos vertė Valys Drazdauskas
ISBN: 9955-477-02-4

„Žemė žmonių planeta“ – Antuano de Sent Egziuperi plunksnai priklausantis romanas. Rašytojo, kurio kūryba žmonių sąmonėje susilieja su biografija, biografija su legenda, o asmenybė ir personažai tampa simboliais.
Mitch Albom
ANTRADIENIAI SU MORIU: SENATVĖ, JAUNYSTĖ IR SVARBIAUSIA GYVENIMO PAMOKA
Tuesdays with Morrie: An Old Man, a Young Man, and Life's Greatest Lesson

Iš anglų kalbos vertė Saulius Dagys
ISBN: 978-9986-9253-9-2

Knygos autorius Mičas Albomas su savo koledžo laikų profesoriumi Moriu Švarcu nesimatė šešiolika metų. Anais laikais Moris buvo vienas iš tų, kurie jaunajam studentui Mičui padėjo orientuotis gyvenime, skatino jo paieškas ir dalijosi patyrimu.
Simon Tofield
SAIMONO KATINAS KNYGELĖJE APIE SAVE PATĮ
Simon's Cat in His Very Own Book

ISBN: 978-9955-477-15-0

Saimono katinas – populiarus internetinės erdvės personažas. Animaciniai filmukai apie jį „YouTube” svetainėje peržiūrėti jau 150 milijonų kartų. Juose žavusis katinas visais įmanomais būdais stengiasi išsikovoti šeimininko dėmesį, kad gautų paėsti, be to, išdykaudamas prikrečia eibių – ką gi, šeimininkui telieka atsidusti.
Dabar Saimono katinas persikėlė ir į knygos puslapius.
Simon Tofield
SAIMONO KATINAS KITAPUS TVOROS
Simon's Cat: Beyond the Fence

ISBN: 978-9955-477-21-1

Antroje Saimono Tofildo knygoje šauniojo katino laukia nuotykiai britiškajame kaime. Saimono katinas, įsižeidęs už kėsinimąsi jį išmaudyti, pasprunka iš šeimininko namų. Ką teks patirti naminiam padarui už kiemo tvoros? Nors murkis ir išlepintas, bet sumanumo jam netrūksta. Dėl to skaitytojui tik linksmiau.
Hermann Hesse
SIDHARTHA: INDIŠKA POEMA
Siddhartha: Eine indische Dichtung

Iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas Ardickas
ISBN: 978-9955-477-29-7

„Sidhartha“ – vienas labiausiai skaitytojų mėgstamų Hermano Hesės kūrinių. Parašyti romaną užtruko kelerius metus, o įkvėpė jį tuometinės H. Hesės Rytų filosofijos ir misticizmo studijos.
Knygos herojus Sidhartha, brahmano sūnus, neranda sielos ramybės. Apeigų ritualai, aukojimo giesmės, senieji raštai nebeteikia paguodos...
Hermann Hesse
SKAITYMAI MINUTĖMS: MINTYS IŠ KNYGŲ IR LAIŠKŲ
Lektüre für Minuten: Gedanken aus seinen Büchern und Briefen

Iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas Ardickas
ISBN: 978-9955-477-00-6

„Skaitymai minutėms” – vieno žymiausių vokiečių rašytojų, Nobelio premijos laureato Hermano Hesės minčių rinkinys. Surinktos iš knygų ir laiškų, jos supažindina skaitytoją su rašytojo požiūriu į politiką, visuomenę ir individą, žinojimą ir sąmonę, tikrovę ir vaizduotę, laimę, meilę, jaunystę ir senatvę.
Richard Bach
DŽONATANAS LIVINGSTONAS ŽUVĖDRA
Jonathan Livingston Seagull

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9986-9253-4-7

Tai alegorinis pasakojimas apie kiekviename mūsų slypinčią beribės laisvės idėją, apie tobulybės siekį, iššūkį prigimčiai ir tikrojo skrydžio džiaugsmą.
Richard Bach
TOLIMŲ VIETŲ NEBŪNA
There’s No Such Place as Far Away

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
Iliustravo H. Lee Shapiro
ISBN: 9955-477-07-5

Šios knygos istorija tokia: maža mergaitė, vardu Rėja Hansen, kuriai tuoj turėjo sukakti penkeri, pakvietė savo draugą Ričardą Bachą į gimtadienio šventę. Ji laukė ir šventai tikėjo, kad jos svetys pasirodys, nors gyveno toli toli, už dykumų, siaučiančių vėtrų ir kalnų. Apie tai, kaip jis atvyko bei kokią dovaną įteikė
Richard Bach
ILIUZIJOS: KLAJONĖS MESIJO, TAPUSIO JUO
PRIEŠ SAVO VALIĄ
Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9955-477-03-7

Kas yra iliuzijos ir kur slypi realybė? Apie tai Ričardas Bachas turi savo nuomonę, kurią ir byloja mums knygos herojų lūpomis.
Žmogui pavaldu žymiai daugiau, nei galėtų atrodyti. Tereikia tik patikėti savimi...
Richard Bach
VIENA
One

Iš anglų kalbos vertė Milda Dyke
ISBN: 978-9955-477-16-7

Biografija? Fantazija? Metafizika? Savigalbos knyga? Romanas? O gal filosofija? Šiai knygai perskaityti Ričardas Bachas siūlo daugybę būdų. „Viena” – Leslės ir Ričardo skrydis į už laiko ir erdvės plytinčią sritį, į begalinį pasaulių ir gyvenimų labirintą, ten, kur suvokiama, jog viskas yra VIENA.
Richard Bach
PALIKĘ UŽUOVĖJĄ: DVASIOS NUOTYKIS
Running from Safety: An Adventure of the Spirit

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9986-9253-3-0

Šioje knygoje Ričardas Bachas, „Džonatano Livingstono Žuvėdros” autorius, tęsia savo skrydį į vidines erdves, ieškodamas dvasinės pilnatvės ir atsakymų į amžinuosius klausimus...
Richard Bach
MESIJO VADOVAS: TOBULĖJANČIOS SIELOS ATMINTINĖ
Messiah’s Handbook: Reminders for the Advanced Soul

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9955-477-17-4

Knygoje „Iliuzijos” Ričardas Bachas sutiko Donaldą Šimodą, raktus į visatos paslaptis turėjusį pilotą. Dalis Šimodos paslapties buvo nedidelė knygelė „Mesijo vadovas” – aforistinių minčių rinkinys. „Atsiversk ją, – sakė Šimoda, – ir rasi viską, ką tau reikia žinoti.”
Knyga ilgam buvo prapuolusi, paskui atsirado, o dabar ir jūs galite atskleisti šios knygos išmintį.

2008 metų Nobelio literatūros premijos laureato knyga

Jean-Marie Gustave Le Clézio
DYKUMA

Désert

Iš prancūzų kalbos vertė Birutė Gedgaudaitė
ISBN: 978-9955-477-12-9

Žanas Mari Giustavas Leklezijo (g. 1940) – žymus prancūzų rašytojas, jau pirmuoju romanu „Protokolas” (1963) atkreipęs skaitytojų ir lite­ra­tū­ros kritikų dėmesį. (Romanas apdovanotas Renaudot premija.)
Daniel Keyes
GĖLĖS ALDŽERNONUI
Flowers for Algernon

Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis
ISBN: 978-9955-477-13-6

„Gėlės Aldžernonui” – labiausiai išpopuliarėjęs JAV rašytojo,
diplomuoto psichologo Danielo Kyzo kūrinys. Už to paties pava-
dinimo apsakymą 1959 m. auto­rius gavo „Hugo” apdovanojimą,
o 1966 m., išplėtojus apsakymo siužetą, pa­ra­šytas romanas
pelnė „Nebulą”. Nuo to laiko romanas vien JAV pakartotinai
išleistas 58 kartus, taip pat išverstas į 21 kalbą.
Kahlil Gibran
PRANAŠAS. PRANAŠO SODAS
The Prophet. The Garden of the Prophet

Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas
ISBN: 978-9955-477-25-9

Chalilis Džibranas (1883–1931) – Libane gimęs poetas mistikas, dailininkas, rašytojas, vienas labiausiai skaitomų pasaulyje arabų autorių. Džibrano žodžiai, paprasti ir skambantys kaip muzika, atveria mums tai, kas svarbiausia – mus pačius. „Pranašas“ – pakerintis savo išmintimi kūrinys, pirmoji sumanytos trilogijos dalis. Antroji dalis „Pranašo sodas“...
Deng Ming-Dao
KASDIENIS DAO: DARNAUS GYVENIMO MENAS
Everyday Tao: Living with Balance and Harmony

Iš anglų kalbos vertė Saulius Dagys
ISBN: 9955-477-08-3

Dao mokymas kilo Kinijoje. Tyrinėdamas kinų rašmenų kilmę, knygos autorius bando į tikrovę pažvelgti senovės išminčių akimis ir taip perprasti esmines Dao sąvokas.
„Kasdienis Dao” – antroji Deng Ming-Dao knyga lietuvių kalba.
Robert M. Pirsig
DZENAS IR MOTOCIKLO PRIEŽIŪROS MENAS: VERTYBIŲ TYRINĖJIMAS
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values

Iš anglų kalbos vertė Markas Zingeris
ISBN: 9955-477-09-1

Išleistas 1974 m. „Dzenas ir motociklo priežiūros menas” iškart pelnė šlovę buvusiam retorikos dėstytojui Robertui M. Persigui. Knyga kaipmat pateko į bestselerių sąrašus, tapo kultine, o su laiku ir JAV literatūros klasika.
Daniel Quinn
IZMAELIS
Ishmael

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 9986-9253-2-0

Amerikiečių rašytojo D.Kvino knyga „Izmaelis” buvo išleista 1992 metais ir iš karto susilaukė išskirtinio dėmesio. Šis romanas originaliai ir daugeliu atveju naujai interpretuoja Kultūros, Istorijos ir Žmonijos likimą. Knyga nepateikia konkrečių atsakymų į svarbius būties klausimus, bet palieka galimybę susirasti juos pačiam skaitytojui.
Daniel Quinn
B ISTORIJA
The Story of B

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 9955-477-01-6

Amerikiečių rašytojas Danielas Kvinas knygoje „B istorija” rašo apie visuotinai pripažintas idėjas, įsitikinimus ir nuostatas, kurios darė įtaką mūsų kultūrai nuo pat jos gimimo. Tapusios mūsų savastimi, jos tuo pačiu nubrėžė pasaulio bei pačių savęs pažinimo ribas ir net tapo pavojingos.
Hugh Prather
UŽRAŠAI SAU: MANO PASTANGOS TAPTI ASMENYBE
Notes to Myself: My Struggle to Become a Person

Iš anglų kalbos vertė Urtė Katinaitė
ISBN: 978-9955-477-14-3

„Užrašai sau” – ištraukos iš dienoraščio, kuriame Hju Prateris sąžiningai aprašo savo jaunų dienų skausmus, rūpesčius ir didžiulį tiesos ilgesį.