.

Hermann Hesse
NARCIZAS IR AUKSABURNIS
Narziß und Goldmund

Iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas
ISBN: 978-9955-477-28-0

     „Narcizas ir Auksaburnis“ – dviejų draugų istorija. Jie visiškai nepanašūs: dvasiai tarnaujantis asketiškasis Narcizas ir gyvybingumu bei žydinčia pilnatve apdovanotas Auksaburnis.
Vienam gresia pavojus prigerti jausmų jūroje, antram – užtrokšti beorėje erdvėje. Tačiau jų kūniškos ir dvasinės prigimties prieštaravimus jungia ir bendri bruožai: abu yra kilnūs, abu ryškiai skiriasi nuo kitų gabumais ir abiem likimas yra skyręs ypatingą misiją.

     

El.paštas(privaloma):


.

Mažai kas LT iki misijos prisikasa.. gerbūvio pakanka..